loading

I Pierwszy etap pracy w polu narodzin

ania 619-2

Fot. Agnieszka Szczepaniak

Proces transformacji pamięci komórkowej zaczyna się w Tobie od uświadomienia Sobie ograniczających przekonań, od pragnienia zmianuy i odwagi, aby wejść w nieznane…

Po pierwsze potrzebujesz wyrazić swoją intencję.
Czego z głębi serca pragniesz?
Co Cię powstrzymuje?
Za każdym razem, czy jest to praca indywidualna, czy w grupie zaczynamy od budowania w Sobie tzw. Punktu odniesienia do zmiany ( przywołanie wizji spełnionego życia zgodnie z Twoją Wolną Wolą)
Obserwowanie symptomów w ciele, swobodny oddech, życzliwa, pełna szacunku przestrzeń pola narodzin, którą otwieram dla Ciebie zaprasza do doświadczenia ponownie narodzin, pojednia, wsłuchania się w ciało, zaufania Sobie, dziecku, Światu. Uświadomienie sobie pragnień i potrzeb, przywołanie wizji jest ważnym krokiem w uruchomieniu procesu ponownych narodzin w miłości, prawdzie i pięknie…

Doświadczenie ponownych narodzin jest adresowane dla wszystkich, którzy urodzili się w trudnych okolicznościach i chcieliby przetransformować te doświadczenia tak, aby nie miały negatywnego wpływu na ich obecne życie.
To jak się rodzimy określa jakość naszych doświadczeń życiowych, co pokazuje 25 lat badań w dziedzinie psychologii prenatalnej. To w jaki sposób wykorzystujemy potencjał kreatywny jest odzwierciedleniem naszych emocjonalnych doświadczeń we wczesnym dzieciństwie już od poczęcia. Niestety dla większość ludzi narodziny były doświadczeniem traumatycznym, co z zostało zakodowane w ich układzie limbicznym.
Praca w obszarze pola narodzin (które wykorzystują metodę odkodowywania odcisku limbicznego (limbic imprint recoding) pozwalają uczestnikom wykorzystać swój pierwotny potencjał, aby zneutralizować swoją traumę narodzeniową poprzez ponowne doświadczenie w ciele swoich narodzin w miłości i poczuciu całkowitego zaufania do swojego ciała. Jest to możliwe dzięki sekwencji ćwiczeń, które prowadzą grupę w odmienny stan świadomości dający dostęp do głębszego wewnętrznego połączenia ze Źródłem Wewnętrznego Uzdrowienia i nieograniczony dostęp do Wolnej Woli.

II Narodziny Ciebie na nowo

ania 242-2

Fot. Agnieszka Szczepaniak

Drugi etap to możliwość pogłębienia procesu ponownego odzyskiwania Siebie w pełni swojej mocy oraz odzyskiwania umiejętności odczuwania tej przemiany.

Jeśli została już przywołana przez Ciebie intencja, masz w sobie gotowość i przyzwolenie, aby puścić to, co Cię blokuje i pozwalasz sobie na eksplorowanie pola narodzin poprzez medytacje, spontaniczny ruch, oddech, magiczny teatr narodzin, procesy pozwalające pojednać ,,zwaśnione aspekty Siebie”, to wszystko wokół chce wspierać Twój proces, a Ty otwierasz się na przyjmowanie…Odzyskujesz pamięć z łona, pamięć Siebie, jako małej cząstki większej całości i w pełnej świadomości, czego pragniesz z głębi serca pozwalasz Sobie wejść głębiej.

Wszyscy nosimy odciśnięte stare blizny, traumy, przedawnione wzorce zachowań w naszym systemie nerwowym, inaczej w matriksie pamięci komórkowej i naszym DNA. A co by było, gdybyśmy tak wznieśli się ponad pogubiony system i przetransformowali go, na nowo projektując go oraz przeprowadzili na nowo nawigację jasnej, nowej drogi dla przyszłych pokoleń?

Jesteśmy w stanie to zrobić!  misją  tej pracy jest uzdrawianie naszej kolektywnej przeszłości, po to aby nasze przyszłe pokolenia mogły przetrwać jako gatunek ludzki na tej planecie.  uzdrawiając pamięć  swoich narodzin zarówno jako esencji Siebie Nowego/wej, ze wszystkimi nadziejami, marzeniami w przestrzeni zaufania do życia, do świata i poczuciu wsparcia.

Z miejsca , z którego możemy objąć wyobrażenie pokoju i kreować z miejsca wewnętrznej MOCY, która rodzi się z MIŁOŚCI.

III etap trzeci

To praca integrująca całą transformację, pozwalająca skupić swoją energię na priorytetach, manifestacji i kreacji.

Podczas trzeciego fazy w procesie ponownych narodzin będziesz czuł/a potrzebę poszerzenia różnych doświadczeń z okresu dzieciństwa i wczesnej młodości, pojawią się aspekty pragnące współdziałać dla wspólnego dobra: np.: archetyp wewnętrznej kobiety i mężczyzny, aspekt Twojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości i inne istotne dla Ciebie wewnętrzne jakości, które dopominają się uwagi i pojednania ujawnią się, po to abyś nawigował/a Siebie zgodnie z intuicją, czując życzliwe wsparcie sprzymierzeńców. Czasami ta podróż oznacza konfrontację z wewnętrznym demonem, starą historią spychaną w zaułki podświadomości, ale tylko poto aby uswiadomomić Sobie, że jesteś poza tą historią. Możesz zauważyć i pożegnać się ze swoją starą tożsamością.

Trzeci etap to integracja: poprzez oddech, powrót do błogiego odczuwania w ciele, przywołanie afirmacji…

Trzeci etap, to świadome podążanie po wyznaczonej przez Siebie trasie w zaufaniu i poczuciu integracji, harmonii…Czasami jest to efekt WOW! Błyskawiczny, a czasami dobrze go spokojnie wypracować w swojej codzienności…oba zakończenia są początkiem świadomego podążania za głosem serca…

Czego możesz oczekiwać?