loading

Badania psychologii prenatalnej , psychologii transpersonalnej, epigenetyki ukazują aspekt ludzkiej natury uwarunkowany poprzez poczęcie, ciążę, narodziny i pierwsze lata życia. W tym okresie przyjmujemy wiele nie naszych programów, które potem mogą nas osłabiać.

Warsztat trenerski tworzy przestrzeń na zrozumienie, transformację zapisów zakodowych w układzie limbicznym od poczęcia do pierwszych 6 lat dzieciństwa. Uczestnicy przechodzą swój własny proces ponownych narodzin w grupie sprzymierzeńców w ciągu pierwszych 6 dni. Następnie następuje trening własnych umiejętności pracy w obszarze pola narodzin oraz intergracja nowych zapisów w ciele: praca w trybie magicznego teatru narodzin: w obszarze rodziny biologicznej, najbliższej społeczności, wokół kluczowych zdarzeń kształtujących poczucie najważniejszych wartości, następnie obszar pracy w wewnętrznej przestrzeni jakości, archetypów, wewnętrznych głosów w kierunku pojednania. Uczestnicy są prowadzeni ku wewnętrznej pierwotnej pamięci ciała zgodnie z ich Wolną Wolą. Proces integracji obejmuje trzy poziomy: umysł, emocje, przestrzeń serca. Podczas warsztatu trenerskiego uczestnicy przechodzą dwustopniową medytację ponownych, błogie relaksujące medytacje prowadzone pozwalające zintegrować intensywny proces.

To, co będziemy robić podczas warsztatu, to odzyskiwać swoje utracone części Siebie,
doświadczać sprzeczności, jako punktu zwrotnego do bardziej spełnionego życia.
Krok po kroku wychodząc z przestrzeni komfortu pozwolimy sobie na postrzeganie Siebie i świata w nowy sposób.
Będzie to przestrzeń na pożegnanie starych, nieaktualnych historii i przywołanie tych zgodnych z naszą wolą.

Warsztat to karmiący czas odzyskiwania swojej wewnętrznej równowagi, przepływu energii życiowej ze Źródła.
To rozpoznanie misji na nowo. To praca osobista bez nacisku, guru – to odzyskiwanie Wolności i prawa do Miłości.
Tworzenie Nowych Modeli poprzez odrzucenie często nieswoich historii. W życzliwej atmosferze kręgu z szacunkiem dla ograniczeń
będziemy otwierać się z zaufanie na mądrość w nas, wchodzić w obszar osobistej relacji z Esencją Siebie, potencjałem, który czeka na ujawnienie.

Praca w grupie dodaje ważny aspekt Bycia
uznanym/uznaną i przyjętym/ą poprzez społeczność ludzi o otwartych sercach, którzy nie mają potrzeby oceniania,
doradzania, gdyż uzdrawiają w sobie uważność, życzliwość i nowy wymiar współistnienia.

GŁÓWNE OBSZARY PRACY TO;

ODKODOWANIE WŁASNYCH ZAPISÓW W UKŁADZIE LIMBICZNYM,
ABY NIE WNOSIĆ W POLE OSÓB, Z KTÓRYM PRACUJEMY LĘKÓW I WŁASNEJ TRAUMY.

UMIEJĘTONOŚĆ WSPIERANIA EMOCJONALNEGO, EMPATII,
TRZYMANIA POLA DLA DOŚWIADCZENIA KLIENTA, UCZNIA LUB KOBIETY RODZĄCEJ.

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA PROCESU ODKODOWANIA ZAPISÓW W CIELE

UMIEJĘTNOŚĆ ASYSTOWANIA TRANSPARENTNEGO, WYCOFANIA SIĘ,
PODĄŻANIA ZA ENERGIĄ – PRACA Z POLEM

WIEDZA Z PSYCHOLOGII PRENATALNEJ, EPIGENETYKI, FIZYKI KWANTOWEJ
I DOŚWIADCZENIE PRACY W POLU ORAZ DYNAMIKI POJEDNANIA WEWNĘTRZNYCH ASPEKTÓW

PROCES CORE CRY – ODBLOKOWANIE PIERWOTNEJ TRAUMY I POŁĄCZENIE SIĘ Z NATURALNĄ PIERWOTNĄ ENERGIĄ
– uczestniczy doświadczają tego procesu i mają okazję ćwiczeń…

PROCES BUDOWANIA OSOBISTEGO PUNKTU ODNIESIENIA DO ZMIANY; REFERENCE POINT
– kilkustopniowy proces powrotu do świadomości ciała, doświadczenie synergii wewnętrznych sił – archetypów.

LIMBIC IMPRINT RECODING – proces narodzin pozwalający w sposób świadomy
przywołać jakości wspierające podstawowe aspekty życia: relacja z rodzicami, świadome poczęcie, harmonia
energii męskiej i żeńskiej, oddanie umów przednarodzinowych, połączenie z wewnętrzną pustką, proces świadomej zgody na życie,
przypomnienie sobie i przywołanie swojej misji na Ziemi i dla Ziemi, połączenie z czującą istotą Gai, odbudowanie zaufania do życia.

BŁOGIE MEDYTACJE WG. AMBER HARTNEL POŁĄCZENIA SIĘ ZE SWOJĄ ESENCJĄ BIRTH INTO YOUR TRUE ESENCE

PROCESY UGRUNTOWANIA ZMIANY – powrót do ciała, synergia wewnętrznych głosów, nowe zapisy kodowane
jednocześnie na trzech poziomach sytemu nerwowego: oddech, afirmacja, dotyk

PRACA Z AUTOHIPNOZĄ – skoro wg. nowej biologii człowiek zostaje zaprogramowany w pierwszym okresie życia,
od poczęcia, możemy wykorzystać sugestywność umysłu i skierować wolną wolę w stronę pozytywnej zmiany.

PISANIE KREATYWNE – budzenie kreatywności, swobodnej ekspresji, ukierunkowanie na przepływ i intucję

PRACA Z RUCHEM SPONTANICZNYM
ĆWICZENIA ODDECHOWE – podążanie za organicznym rytmem oddechu, odczytywanie przekazów zapianych w ciele.

POZNAJESZ ĆWICZENIA I PROCESY, KTÓRE PROWADZĄ CIĘ KU TWOJEMU NATURALNEMU NURTOWI ŻYCIA.

DOZNAJESZ WIELU BŁOGICH MEDYTACJI, KTÓRE POZWALAJĄ TWOJEJ PODŚWIADOMOŚCI ODZYSKAĆ WAŻNE ASPEKTY SIEBIE.

Jak to wygląda? Jakie techniki?

To praca w mądrości kręgu, nikt nie jest nakłaniany do niczego, możesz po prostu BYĆ,
lub zanurzyć się w twórczy proces transformacji dla siebie i dla innych.

Doświadczanie poszerzające przestrzeń postrzegania, błogi relaks pozwalający odpuścić blokady
w ciele oraz otworzyć się na przepływ energii życiowej. Techniki różnych metod z obszaru psychologii prenatalnej, doświadczenie prowadzącej i osobiste zaangażowanie w proces pozwalają na głęboką przemianę.

techniki:

taniec spontaniczny,
ruch organiczny,
oddech – medytacja płynnej energii w ciele
malowanie, rysowanie, pisanie kreatywne
praca z Ziemią
masaże
dobry dotyk
świadoma komunikacja

Praca z polem narodzin możliwa jest także w ramach indywidulanego programu sesji.

Koszt sesji indywidualnej 200zł

Koszt pakietu 4 sesji. 600zł,

Koszt pakietu 10 sesji 1400zł,