loading

IMG_8161

Intencją Auli Sztuka Świadomych Narodzin jest inspirowanie kobiet i mężczyzn do odkrywania bogactwa i niezwykłego potencjału, jaki kryje się w naszej świadomości, kiedy otwieramy się na cud narodzin.

Auli – SZTUKA ŚWIADOMYCH NARODZIN to autorski projekt  Katarzyny Auli Barszczewskiej stworzony do pracy terapeutycznej w obszarze pola narodzin poprzez sesje, warsztaty, spotkania wspierające połączenie z wewnętrznym potencjałem. W zgodzie z zaufaniem do ciała, w szacunku do Siebie i akceptacji.

 

ania 308-2

Co jest niezbędne dla naturalnych, świadomych narodzin

 • Trzy filary świadomego porodu ; budzenie intuicji, intencja, wizja
 • Praca z wizją, wizualizacją i techniki relaksu w procesie transformowania starych wzorców
 • Znaczenie zapisów w pamięci z okresu prenatalnego dla postrzegania świata
 • Odzyskiwanie świadomości w ciele: praktyka celebrowania codzienności
 • wiedza o fizjologii, jak współpracuje z nami nasz mózg, ciało i emocje
 • produkcja oksytocyny: ważnego hormonu miłości, czyli nauka utrzymywania dobrego samopoczucia,
 • nawiązywanie relacji z własnym ciałem
 • otwarcie się na przyjmowanie przyjemności:))))
 • świadomość potrzeb swojego ciała:
 • seksualność,
 • odżywianie, co mnie karmi?
 • Co mnie wspiera?
 • tworzenie punktu odniesienia ( wizja, odczucia w ciele)
 • ugruntowanie w ciele wizji jako ważny aspekt budowania osobistej mocy
 • karmienie emocjonalne: inspiracje, odpowiedni ruch i styl życia
 • jak radzić sobie ze stresem, jak transformować różnego typu przeszkody w taniec piękna, miłości i akceptacji.
 • Jak radzić sobie z bólem?

ania 242-2

W ramach pracy w polu narodzin wykorzystuję techniki odkodowywania

śladów pamięciowych w układzie limbicznym (limbic imprint recoding). Pozwalają one uczestnikom wykorzystać swój pierwotny potencjał, aby

zneutralizować traumę narodzeniową.

Jest to możliwe poprzez tworzenie nowych pamięciowych zapisów w ciele, poprzez ponowne doświadczenie w ciele swoich narodzin, w miłościi poczuciu całkowitego zaufania do swojego ciała i innych ważnych aspektów w wewnętrznej dynamice psychiki.

Praca w obszarze pola narodzin odnosi się do podstawowych sposóbów postrzegania własnej tożsamości w zgodzie z wolą i wiedzą danej osoby. Można użyć metafory oczyszczenia programów na komputerze z wirusów i wprowadzenie nowych i lepszych.

To budowanie połączenia ze swoim wewnętrznym mistrzem/mistrzynią, dzięki któremu spojrzysz innym, bardziej swoim oczami sprawy, które są dla Ciebie najważniejsze i będziesz miał/a więcej pewności w swoje własne siły. Weżmiesz swoje życie we własne ręce, przekraczając z godnością i odwagą stare leki. Odkodowanie odbywa się w atmosferze zaufania, dobrowolności, bez presji, w pełnej poufności.

55826_1479838028379_7003176_o-2

Inspiracją dla mojej pracy jest wiedza płynącą z mojego osobistego życiowego doświadczenia oraz obszaru psychologii prenatalnej, epigenetyki, fizyki kwantowej , tych nowych dziedzin naukowych, które są w dialogu z prastarą mądrością wielu ludów starożytnych.

Zajęcia Sztuki Świadomych Narodzin są dla wszystkich, którzy urodzili się w trudnych okolicznościach i chcieliby przetransformować te doświadczenia tak, aby nie miały negatywnego wpływu na ich obecne życie ( poczucie izolacji, utknięcie, poczucie niskiej wartości itp.) Możemy świadomie zmienić filtr postrzegania rzeczywistości. Jest to fascynujący proces przemiany, odrzucania ograniczających przekonań na swój temat, po to aby odzyskać pełnię istnienia, poczucie sprawczości, wewnętrzny spokój, godność!  To jak się rodzimy określa jakość naszych doświadczeń życiowych, co pokazuje 25 lat badań w dziedzinie psychologii prenatalnej.

To w jaki sposób wykorzystujemy potencjał kreatywny jest odzwierciedleniem naszych emocjonalnych doświadczeń we wczesnym dzieciństwie już od poczęcia. Niestety dla większość ludzi narodziny były doświadczeniem traumatycznym, co zostało zakodowane w  układzie limbicznym odpowiadającym za czucie, budowanie więzi. Zajęcia, które wykorzystują m.in. metodę odkodowywania śladów pamięciowych układu limbicznego (limbic imprint recoding) pozwalają uczestnikom wykorzystać swój pierwotny potencjał, aby zneutralizować swoją traumę narodzeniową poprzez ponowne

doświadczenie w ciele swoich narodzin w miłości

i poczuciu całkowitego zaufania do swojego ciała.

Jest to możliwe dzięki sekwencji ćwiczeń, które prowadzą

grupę w odmienny stan świadomości dający dostęp

do głębszego wewnętrznego połączenia ze Źródłem Wewnętrznego

Uzdrowienia i nieograniczony dostęp do Wolnej Woli.

W stanie rozszerzonej percepcji, możemy podjąć

nowe decyzje w naszym życiu będąc całkowicie świadomymi i obecnymi

w ciele. W ramach prowadzenia procesu wspieram w 21- dniowym czasie ,,instalowania” ,,nowego oprogramowania” poprzez ćwiczenia, obserwacje i inne.

Możemy kreować nowy, piękny wzór pamięci komórkowej naszego nowego postrzegania Siebie i świata doświadczając

błogości istnienia w swoim ciele. Możemy również zmieniać sposoby reagowania na stresujące sytuacje, ale potrzebujemy przejść swego rodzaju trenining, praktykę uważności i życzliwości, której chętnie dopinguję.